KONKURS NOVAKID
Wciel się wraz z Novakid w rolę podróżnika-blogera i zachęć obcokrajowca w kreatywny sposób do odwiedzenia Twojej miejscowości. Podpowiedz, jakie wakacyjne aktywności czekają na turystów. Może będą to odwiedziny w muzeum, leśny spacer z przygodami albo wycieczka do zoo?
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w letnim międzynarodowym konkursie Novakid!
Wciel się w rolę blogera-podróżnika!
Sprawdź się w roli blogera i nagraj film o swojej miejscowości w języku angielskim, którą zobaczą obcokrajowcy z innych krajów. “Ściągawkę” ze zwrotami w j.angielskim znajdziesz na dole.

Zasada jest jedna: masz się przy tym dobrze bawić i w miarę możliwości wykorzystać swoją znajomość angielskiego!
Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Dzieciom mogą śmiało pomagać rodzice.
W filmie w kreatywny sposób zaprezentuj ciekawostki o swojej miejscowości (lub ogólnie kraju) i podziel się swoimi ulubionymi miejscami i kilkoma słowami w języku polskim.

Możesz zaśpiewać piosenkę, pokazać zdjęcia, własnoręczną mapę... – ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia.
Zgłoszenia (filmy)
możesz przesłać:
1. Korzystając z formularza poniżej
2. Pod postem konkursowym na Facebooku.
3. Publikując go w swoich sieciach społecznościowych:
otaguj post przy użyciu
@novakidpolska
@novakidschool
otaguj film przy użyciu
Co możesz wygrać?
1 miejsce
2 i 3 miejsce
4-10 miejsca
11-20 miejsca
Najnowszy model iPada!! 25 lekcji premium w Novakid, kosmetyki Sylveco, bon o wartości 100 zł od Coccodrillo, gra od firmy Granna, książka od wydawnictwa Tania Książka, roczny dostęp do serwisu Empik Premium 59 zł, bon na zakupy w Ikea o wartości 100 zł.
Pakiet 20 lekcji Premium od Novakid, dyplom uczestnika konkursu, kosmetyki Sylveco, bon o wartości 100 zł od Coccodrillo, gra od Granny, książka od wydawnictwa Tania Książka, roczny dostęp do serwisu Empik Premium 59 zł
8 lekcji standard w Novakid, kosmetyki Sylveco, bon o wartości 100 zł od Coccodrillo, gra od Granny, książka od wydawnictwa Tania Książka
Bonus o wartości 100 zł na konto Novakid, książka od wydawnictwa Tania Książka
Dla każdego uczestnika mamy Certyfikaty Allegro o wartości 20 pln i bonus wartości 50 pln na konto Novakid! Oprócz tego do wygrania mamy 20 pakietów atrakcyjnych nagród od Novakid i sponsorów.
Na Twoje prace czekamy do 31 lipca!

Zwycięzcy zostaną wyłonieni 03.08 w sieciach społecznościowych: @novakidpolska, na blogu https://www.novakid.pl/blog/
Mapa uczestników konkursu
Na tej mapie możecie sprawdzić o jakich miejscowościach mamy już materiały! Szukajcie tutaj swoich nagrań
Aby ułatwić wam zadanie przygotowaliśmy dla was materiały z angielskimi zwrotami i słówkami, które możecie wykorzystać podczas nagrania i które na pewno przydadzą wam się w przyszłości.

§ 1

Organizator i definicje

1. Organizatorem konkursu dla dzieci pod nazwą „Novakid Summer Travel" (dalej „Konkurs”) jest, spółka, Novakid Inc, zarejestrowana: US 548 Market St 8291, 
San Francisco, CA 94104
USA 7190762
VAT: EIN: 83-2827016
2. Organizator oświadcza, że konkurs „Novakid Summer Travel” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

§ 2

Uczestnik

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 4 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i działaniach marketingowych związanych z promocją konkursu.

§ 3

Konkurs

1. W dniach 22.06.2021 – 31.07.2021 uczestnicy będą mogli wysyłać Prace Konkursowe za pośrednictwem formularza na stronie: https://new.novakid.pl/travelblogger lub przy użyciu sieci społecznościowych.
1.1 Konto (profil), z którego przesłany był film (zgłoszenie) musi być publiczne przez cały czas trwania konkursu. Zamknięcie konta na Instagramie/Facebooku/TikToku lub zmiana jego ustawień na konto prywatne oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
2. Konkurs będzie polegał na nagraniu wideo przez Uczestnika. 
3. Zadaniem konkursowym (dalej „Praca”) jest stworzenie nagrania, w którym uczestnik konkursu zaprezentuje w kreatywny sposób najciekawsze miejsca godne odwiedzenia w swojej miejscowości, opowie o nich w j.angielskim i przesłanie go zgodnie z pkt 1 § 3.
4. Jeden Uczestnik może przesłać 3 nagrania i wziąć udział 3 krotnie w konkursie.
5. Wykonana przez Uczestnika Praca powinna zostać przesłana zgodnie z wymaganiami IGTV i/lub Facebook lub za pomocą formularza na stronie konkursu. Wielkość pracy nie może wtedy przekroczyć 200 MB i rozdzielczości 1920x1080 (1080p), może być przesłana w dowolnym formacie video.
6. Praca powinna być wykonana przez dziecko w wieku od 4-12 lat, jednak zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy dziecka.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Pracy przez Organizatora w celu publikacji pracy na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.novakid.pl oraz profilu Novakid na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/novakidpolska oraz Instagram https://www.instagram.com/novakidpolska/, a także na kanałach Youtube administrowanych przez Novakid.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik (dziecko) konkursu jest autorem nadesłanej pracy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nieuwzględnienia w Konkursie Prac niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności Prac nieodnoszących się do tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami ust. 2, 3, 5 i 6.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych fotografii.

§ 4

Wybór Prac

1. Organizator, zgodnie z harmonogramem pkt 3 § 4, dokona weryfikacji wszystkich przesłanych na Konkurs prac, spośród których wyłoni Zwycięzców. Jury złożone z przedstawicieli Novakid dokona oceny Prac. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami takimi, jak: wykonanie, język angielski, kreatywność, pomysłowość.
2. Nagrodzonych zostanie 20 prac konkursowych. 
3. Zwycięzcy będą wyłaniani zgodnie z harmonogramem

  • 22.06-31.07 - wysyłanie prac konkursowych
  • 03.08 - wyłonienie zwycięzców

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie konkursowej oraz na profilu Novakid na Facebooku, Instagramie do dnia 10.08.2021 r.
5. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani o wygranej w Konkursie drogą e-mailową i/lub telefoniczną do dnia 20.08.2021 r.

§ 5

Nagrody

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody:

1 miejsce: iPad 32 Gb WiFi, 25 lekcji premium w Novakid, kosmetyki Sylveco, bon o wartości 100 pln od Coccodrillo, gra od Granny, książka od wydawnictwa Tania Książka, roczny dostęp do serwisu Empik Premium 49 pln, bon na zakupy w Ikea o wartości 100pln

2 i 3 miejsce: Pakiet 20 lekcji Premium od Novakid, dyplom uczestnika konkursu, kosmetyki Sylveco, bon o wartości 100 pln od Coccodrillo, gra od Granny, książka od wydawnictwa Tania Książka, roczny dostęp do serwisu Empik Premium 49 pln

4-10 miejsca - 8 lekcji standard w Novakid, kosmetyki Sylveco, bon o wartości 100 pln od Coccodrillo, gra od Granny!, książka od wydawnictwa Tania Książka, 

10-20 miejsca - bonus o wartości 120 pln na konto Novakid, książka od wydawnictwa Tania Książka

Dla każdego uczestnika - bonus o wartości 50 pln na konto Novakid.

Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień lub nagród pocieszenia według swojego uznania.

2. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom kurierem i drogą mailową na wskazany przez Uczestnika adres.

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma od Novakid także bon o wartości 20 pln na zakupy w allegro i bonus o wartości 50 pln na konto w Novakid pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w serwisie https://www.novakid.pl i odbyciu bezpłatnej lekcji próbnej.

§ 6

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

§ 7

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie elektronicznej na adres: contest@novakidschool.com w terminie do dnia 14.08.2021 r.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn
reklamacji, a także określenie żądania.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub niespełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące
reklamacji są ostateczne.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego regulaminu dostępna będzie na stronie konkursowej
2. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.novakid.pl oraz portalu społecznościowego
https://www.facebook.com/novakidpolska oraz https://www.instagram.com/novakidpolska/.
3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.


Dlaczego dzieci i rodzice kochają Novakid?
Novakid to szkoła angielskiego online dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Nasi nauczyciele to profesjonaliści, których wyróżnia cudowne podejście do dzieci.

Wiemy, że każde dziecko jest niezwykłe i zasługuje na szacunek oraz dobrą przyszłość. Dlatego na naszych zajęciach uczniowie czują się bezpiecznie.

Szybko przełamują barierę językową, a wysokie standardy nauczania gwarantują widoczne efekty w nauce już po pierwszych lekcjach.
Adress E-mail*
Imię*
Telefon*
Dodaj plik*
Max. wielkość pliku to 30 MB
Lub dodaj link do video na Youtube:
© Novakid, 2017 - 2021
SZKOŁA NOVAKID
JAK NAS ZNALEŹĆ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jesteśmy online szkołą języka angielskiego, w której dzieci w wieku 4-12 lat uczą się z anglojęzycznymi nauczycielami według programaów spełniających europejskie standardy CEFR.
ul. Rogozińskiego 6, budynek Graffit House, I piętro, 31-559 Kraków

bok@novakid.pl
Email

+48 795 48 76 86
WhatsApp